BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Objektif
Kearah pembangunan yang teratur, moden dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan semulajadi

Fungsi Utama
Penyelarasan dan Pengawalan Pembangunan di daerah Penampang:-
·         Proses kelulusan pelan pembangunan;
·         Proses kelulusan pelan bangunan;
·         Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran;
·         Proses kelulusan penukaran zon;
·         Proses kelulusan pelan renovasi bangunan;
·         Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan, jalanraya, sistem pembentungan najis, lanskap, lampu jalanraya dan kerja tanah);
·         Pengeluaran Sijil Pendudukan Bangunan (O.C.); dan
·         Proses kelulusan pembahagian tanah
Penyelarasan dan Perancangan Projek Pembangunan Majlis:-
·         Projek pembangunan baru;
·         Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis;
§ Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga
§ Analisa Tender/Sebutharga
§ Menguruskan pendaftaran kontraktor
·         Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek
Perkhidmatan Penyelenggaraan Kemudahan Awam:-
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentungan najis Majlis;
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis;
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jalanrasa; dan
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan
Penyeliaan Aset Majlis:-
·         Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis; dan
·         Pemeriksaan berjadual keatas bangunan-bangunan Majlis
Pengurusan Mesyuarat:-
·         Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar; dan
·         Mesyuarat Lembaga Tawaran

Proses Kerja
Penyeliaan Pelaksanaan Projek-Projek Majlis
Pemanggilan Tender/Sebutharga
Perancangan Projek Pembangunan Baru

Pilihan Bahasa

Carian

PENGERUSI MAJLIS

ENCIK FRANCIS CHONG

PEGAWAI EKSEKUTIF MDPG

ENCIK ROBERT MALANGKIG

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 101 Pelawat Hari Ini
» 144 Pelawat Kelmarin
» 962 Pelawat Minggu Ini
» 388 Pelawat Bulan Ini
» 47247 Pelawat Tahun Ini
» 166555 Jumlah Keseluruhan Pelawat