"SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG MAJLIS DAERAH PENAMPANG | WELCOME TO THE PENAMPANG DISTRICT COUNCIL WEBSITE"


BAHAGIAN KEJURUTERAAN
Objektif
Kearah pembangunan yang teratur, moden dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan semulajadi

Fungsi Utama
Penyelarasan dan Pengawalan Pembangunan di daerah Penampang:-
·         Proses kelulusan pelan pembangunan;
·         Proses kelulusan pelan bangunan;
·         Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran;
·         Proses kelulusan penukaran zon;
·         Proses kelulusan pelan renovasi bangunan;
·         Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan, jalanraya, sistem pembentungan najis, lanskap, lampu jalanraya dan kerja tanah);
·         Pengeluaran Sijil Pendudukan Bangunan (O.C.); dan
·         Proses kelulusan pembahagian tanah
Penyelarasan dan Perancangan Projek Pembangunan Majlis:-
·         Projek pembangunan baru;
·         Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis;
§ Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga
§ Analisa Tender/Sebutharga
§ Menguruskan pendaftaran kontraktor
·         Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek
Perkhidmatan Penyelenggaraan Kemudahan Awam:-
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentungan najis Majlis;
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis;
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jalanrasa; dan
·         Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan
Penyeliaan Aset Majlis:-
·         Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis; dan
·         Pemeriksaan berjadual keatas bangunan-bangunan Majlis
Pengurusan Mesyuarat:-
·         Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik;
·         Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar; dan
·         Mesyuarat Lembaga Tawaran

Proses Kerja
Penyeliaan Pelaksanaan Projek-Projek Majlis
Pemanggilan Tender/Sebutharga
Perancangan Projek Pembangunan Baru

PENGERUSI MAJLIS
Pengerusi

PENGERUSI

En. Francis Chong

PEGAWAI EKSEKUTIF MAJLIS DAERAH PENAMPANG
Pegawai Eksekutif

PEGAWAI EKSEKUTIF

En.Robert Malangkig

e-Info Perkhidmatan

Digital e-Bulletin 2023

CARIAN
(Aksara sahaja)

ANDA BOLEH:-

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 28 Pelawat Hari Ini
» 143 Pelawat Kelmarin
» 745 Pelawat Minggu Ini
» 3469 Pelawat Bulan Ini
» 19087 Pelawat Tahun Ini
» 189701 Jumlah Keseluruhan Pelawat