BAHAGIAN PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA
Objektif
Memastikan perjalanan urusan pentadbiran am pejabat yang teratur dan lancar dengan suasana kerja yang ceria, kemas dan selesa
Memberikan perkhidmatan pelanggan dan pengurusan aduan awam yang mesra pelanggan, sistematik dan memenuhi kehendak pelanggan
Memberikan perkhidmatan sokongan kepada pegawai/kakitangan dan semua bahagian/unit di Majlis Daerah Penampang
Memastikan Majlis Daerah Penampang menerimapakai pekeliling-pekeliling perkhidmatan dan pekeliling pentadbiran dalam pelaksanaan penugasan
Memastikan pengurusan Aset Alih dan Inventori yang sistematik dan teratur
Melahirkan tenaga sumber manusia yang terlatih dan efisyen melalui pelaksanaan latihan dari masa ke semasa serta mengkaji pengunaan sumber manusia dari masa ke semasa

Fungsi Utama
Unit Operasi dan Kebersihan Pejabat
Melaksanakan pembersihan berkala bangunan Wisma Majlis Daerah Penampang & kawasan perkarangan Majlis termasuklah pejabat-pejabat, ruang lobi, koridor, bilik mesyuarat, pantri & tandas
Unit Sumber Manusia dan Personel
Mengurus hal ehwal perjawatan yang merangkumi pengambilan kakitangan, pengesahan jawatan, kenaikan pangkat, menyelaras tindakan tatatertib serta pencen. Unit ini juga menyelaras penilaian prestasi tahunan pegawai & kakitangan Majlis
Unit Operasi dan Kebersihan Pejabat
Melaksanakan pembersihan berkala bangunan Wisma Majlis Daerah Penampang & kawasan perkarangan Majlis termasuklah pejabat-pejabat, ruang lobi, koridor, bilik mesyuarat, pantri dan tandas
Unit Sumber Manusia dan Personel
Mengurus hal ehwal perjawatan yang merangkumi pengambilan kakitangan, pengesahan jawatan, kenaikan pangkat, menyelaras tindakan tatatertib serta pencen. Unit ini juga menyelaras penilaian prestasi tahunan pegawai & kakitangan Majlis
Unit Fail dan Pengurusan Mesyuarat
Mengurus surat menyurat, fail-fail utama Majlis termasuk pembukaan fail-fail baru, penyelenggaraan fail-fail sedia ada serta menyelaras pelupusan fail-fail tutup
Unit Aset dan Inventori
Mengurus semua aset-aset alih di bawah kawalan Majlis termasuk penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan serta kehilangan & hapuskira berdasarkan kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih & Tatacara Pengurusan Stor yang berkuatkuasa
Unit Pengurusan Dewan dan Logistik
Mengurus penggunaan & pembersihan Dewan Masyarakat Tun Fuad Stephens, Dewan Sigah, Buhavan Square & Padang Majlis. Menyelaras penggunaan kenderaan pejabat Majlis

Proses Kerja
Pengurusan Surat-Menyurat
Pengurusan Tempahan Dewan, Buhavan Square dan Padang
Pengambilan dan Pelantikan Kakitangan Baru
Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Pilihan Bahasa

Carian

PENGERUSI MAJLIS

ENCIK FRANCIS CHONG

PEGAWAI EKSEKUTIF MDPG

ENCIK ROBERT MALANGKIG

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 126 Pelawat Hari Ini
» 142 Pelawat Kelmarin
» 126 Pelawat Minggu Ini
» 554 Pelawat Bulan Ini
» 9156 Pelawat Tahun Ini
» 179770 Jumlah Keseluruhan Pelawat