UNIT PELESENAN
Objektif
Memastikan peniaga-peniaga memperbaharui lesen-lesen yang dikeluarkan kepada mereka selaras dengan undang-undang yang ditetapkan
Memastikan semua aktiviti perniagaan di bawah bidang kuasa Majlis yang mempunyai lesen & menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan yang ditetapkan

Fungsi Utama (Pembaharuan Lesen)
SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh Unit Pelesenan untuk memperbaharui lesen-lesen yang dikeluarkan oleh Majlis
RUJUKAN


Manual Kualiti
a)  Semakan Kontrak
b)  Pemeriksaan dan Pengujian
c)  Kawalan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi yang ditetapkan
DEFINISI

Pemohon:
Peniaga-peniaga yang telah dikeluarkan lesen oleh Majlis dan yang telah tamat tempoh sah

Premis Perniagaan:
Tempat aktiviti perniagaan dijalankan

Lesen Perniagaan:
Satu dokumen kebenaran yang dikeluarkan kepada peniaga-peniaga bagi membolehkan mereka melaksanakan aktiviti perniagaan di premis atau tempat-tempat awam yang telah ditentukan setelah disahkan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis


Pilihan Bahasa

Carian

PENGERUSI MAJLIS

ENCIK FRANCIS CHONG

PEGAWAI EKSEKUTIF MDPG

ENCIK ROBERT MALANGKIG

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 124 Pelawat Hari Ini
» 143 Pelawat Kelmarin
» 554 Pelawat Minggu Ini
» 984 Pelawat Bulan Ini
» 47843 Pelawat Tahun Ini
» 167151 Jumlah Keseluruhan Pelawat