"SELAMAT DATANG KE LAMAN SESAWANG MAJLIS DAERAH PENAMPANG | WELCOME TO THE PENAMPANG DISTRICT COUNCIL WEBSITE"


UNIT PENILAIAN
Objektif
Mengendali dan mengurus harta-harta Majlis

Fungsi Utama
Menyediakan senarai penilaian dan notis taksiran harta berkadar
Menetapkan rayuan tribunal perkadaran untuk mendengar rayuan/bantahan penilaian kadaran hartanah
Menyediakan Perintah Kadaran (Rates Order) Majlis
Menyediakan tuntutan caruman membantu kadar harta kerajaan negeri dan persekutuan
Mengurus permohonan serahan/pindahmilik tanah infrastruktur kepada Majlis
Menyimpan dan mengemaskini maklumat harta tanah Majlis
Menyediakan dan memperbaharui surat sewa-menyewa gerai-gerai

Kadar Yang Digunakan Bagi Bangunan-Bangunan Mengikut Kategori
(Mengikut Perintah Kadaran Tahun 2010-2013)
Jenis Bangunan
Kadar
Komersial / Industrial
9.00%
Estet Perumahan
6.00%
Harta / Bangunan Persendirian
2.00%
Tanah Kosong NT, FR
0.025%
Tanah Kosong CL, PL, TL
0.25%

PENGERUSI MAJLIS
Pengerusi

PENGERUSI

En. Francis Chong

PEGAWAI EKSEKUTIF MAJLIS DAERAH PENAMPANG
Pegawai Eksekutif

PEGAWAI EKSEKUTIF

En.Robert Malangkig

e-Info Perkhidmatan

Digital e-Bulletin 2023

CARIAN
(Aksara sahaja)

ANDA BOLEH:-

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 36 Pelawat Hari Ini
» 143 Pelawat Kelmarin
» 753 Pelawat Minggu Ini
» 3477 Pelawat Bulan Ini
» 19095 Pelawat Tahun Ini
» 189709 Jumlah Keseluruhan Pelawat