BAHAGIAN KEWANGAN
Objektif
Mewujudkan sistem pengurusan dan pentadbiran kewangan yang berkualiti dan efisyen
Mempelbagai dan mempertingkatan sistem kutipan hasil yang berkesan
Mengawal perbelanjaan dengan amalan belanja berjimat cermat
Memberi perkhidmatan Kaunter Hasil yang cekap dan mesra

Fungsi Utama
Perancangan Kewangan
·  Kawalan Kewangan
·  Pelaburan
Pengutipan Pelbagai Hasil
·  Penyediaan dan Pembayaran Gaji
·  Kutipan Hasil
·  Kawalan Resit
·  Simpanan Wang dalam Bank
·  Penyediaan Penyata Hasil
·  Melaksana “Recovery of Rates & other Dues”
Melaksanakan Pelbagai Pembayaran
·  Penyediaan dan Pembayaran
·  Pendaftaran Bil/Invois
·  Penyediaan Baucer dan Kawalan Buku Vot
·  Penyediaan Cek Pembayaran
·  Penyediaan Penyata Perbelanjaan
Anggaran Tahunan
·  Penyediaan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan
·  Permohonan Peruntukkan Tambahan (ASP)
Penyata Kewangan Tahunan
·  Penyediaan Penyata Akaun Tahunan
Urusetia Jawatankuasa Kewangan dan Serbaguna
·  Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Serbaguna
·  Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan (JPKA)

Pilihan Bahasa

Carian

PENGERUSI MAJLIS

ENCIK FRANCIS CHONG

PEGAWAI EKSEKUTIF MDPG

ENCIK ROBERT MALANGKIG

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 132 Pelawat Hari Ini
» 142 Pelawat Kelmarin
» 132 Pelawat Minggu Ini
» 560 Pelawat Bulan Ini
» 9162 Pelawat Tahun Ini
» 179776 Jumlah Keseluruhan Pelawat