UNIT PPKB
FUNGSI UTAMA
MISI
AKTIVITI

Pentadbiran Am

Mengemaskini keperluan Jabatan dari masa ke semasa

1.   Menyelaras Perlaksanaan Pekeliling-Pekeliling yang berkuatkuasa
2.   Mengurus latihan dan kursus kakitangan di Unit PPKB


Penyelarasan Projek (PPR)

Membantu golongan tidak mempunyai rumah untuk memiliki rumah pada kadar sewa yang minimum

1.   Membantu menyelaras
2.   Mengemaskini data pemohon
3.   Menyediakan data terperinci untuk semakan


Kios Penjaja Bergerak

Memberi peluang kepada golongan miskin Bandar untuk terlibat dalam aktiviti perniagaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga

1.   Membantu menyelaras 
2.   Mengesan dan mengenalpasti senarai pemohon layak
3.   Menyelaras proses sebutharga / tender
4.   Membuat laporan bulanan kepada KPKT


Skim Amanah Saham
ASW 2020

Membantu golongan miskin mengurangkan kos hidup selain menggalakkan pelaburan dalam Amanah Saham


1.   Membantu menyelaras
2.   Mengesan peserta yang terlibat


Program Baik Pulih / Bina Rumah Baru

Membantu golongan miskin untuk mendiami rumah yang lebih selamat, selain menitikberatkan keselamatan

1.   Membantu menyelaras
2.   Mengesan senarai e-kasih yang terlibat
3.   Membuat penilaian keperluan untuk pembaikan
4.   Menyelaras proses sebutharga/tender
5.   Membuat laporan kepada KPKT


Bantuan Sewa Rumah

Membantu golongan miskin yang masih menyewa berhubung pembayaran harga sewa rumah

1.   Membantu menyelaras
2.   Mengesan dan mengenalpasti senarai pemohon layak
3.   Menyediakan voucher pembayaran
4.   Membuat laporan kepada KPKT


Pilihan Bahasa

Carian

PENGERUSI MAJLIS

ENCIK FRANCIS CHONG

PEGAWAI EKSEKUTIF MDPG

ENCIK ROBERT MALANGKIG

Jumlah Pelawat

» 1 Pelawat Semasa
» 123 Pelawat Hari Ini
» 142 Pelawat Kelmarin
» 123 Pelawat Minggu Ini
» 551 Pelawat Bulan Ini
» 9153 Pelawat Tahun Ini
» 179767 Jumlah Keseluruhan Pelawat